اتمام فاز اول عملیات نورپردازی ارگ بم تا پایان آذرماه


|

اتمام فاز اول عملیات نورپردازی ارگ بم تا پایان آذرماه