اتکا به مردم ،صلابت و اقتدار، واقعیت ایران را به جهانیان نمایش می دهد


|منبع