اجرای بیش از ۱۱۸ هزار واحد طرح نهضت ملی در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد مسکن


سهرابی، اراضی تامین شده را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد را معادل ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برشمرد که برخی همچنان در مرحله بررسی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حمیدرضا سهرابی روند ساخت طرح نهضت ملی مسکن را در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد مسکن اعلام کرد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی شدن ۱۱۸ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد خبر داد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن یادآور شد: سهم بنیاد مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است که بخشی از آنها در شهرها و بخشی در روستاها اجرایی خواهد شد.

منبع

اجرای بیش از ۱۱۸ هزار واحد طرح نهضت ملی در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد مسکن


|