اجرای تلفیقی جمع آوری پسماندهای خشک و تر در تهران

منبع

بخوانید:  بازدید از برج میلاد در ایام نوروز امسال رکورد زد