اجرای سیستم های نظارت تصویری و نظارت در شهر سارگس احمدی

منبع

بخوانید:  اینفانتینو دوباره پرسپولیس را غافلگیر کرد + سند