اجرای طرح صیانت در اندونزی!

منبع

خبرنگار: زهرا وجدانی 

اجرای طرح صیانت در اندونزی!

|

انگجت در ادامه تصریح می‌کند که یکی از سخنگویان پی پال دربارۀ رعایت قوانین اندونزی به این وب سایت گفته است که “پی پال به طور کامل متعهد به رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا در بازارهایی است که در آن تجارت می کند.” مشتریان پی‌پال می‌توانند طبق روال گذشته پول خود را عملیات‌های مختلف مالی را برای پول خود انجام دهند.