اجرای طرح مدرسه موثر به صورت پایلوت در منطقه 2 تهران

منبع

بخوانید:  اولین دوره مینی فوتبال روستاییان و عشایر "جام پرچم" در آذربایجان‌غربی بصورت رسمی آغاز شد