اجرای طرح پزشک خانواده در استان زنجان از شهرستان خدابنده آغاز شد

وی اظهار کرد: با رایزنی ها، برای تامین اعتبار پروژه ها، زنجان جزو استان های پیشرو به جهت مهیا کردن زیرساخت ها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تامین زیر ساخت های اجرای طرح پزشک خانواده اهمیت زیادی دارد، اضافه کرد: تامین نیروی انسانی مورد نیاز از جمله زیر ساختهای مهم این طرح است که در این خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ریزی کرده است.

این مسوول ادامه داد: تلاش می شود برای هر تیم یک پزشک خانواده و ۲ مراقب سلامت “ماما و مراقبت سلامت بهداشتی” باشد که در سطح اول موضوع بیماری بررسی مشکل بهداشتی و درمانی مردم در خانه های بهداشتی، پایگاه های سلامت و مراکز جامع سلامت است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود، گفت: این طرح مهم در شهرستان خدابنده ” شهر قیدار” آغاز شده است که در مراحل بعدی به شهرهای خرمدره، ابهر و در نهایت به شهر زنجان می رسد.

تقیلو افزود: با ثبت مشخصات بیماری به صورت شکل شبکه ای ارائه خدمات از سطح یک آغاز و در صورت نیاز به سطح ۲ تخصصی در صورت تشخیص به سطوح بالاتر ارجاع داده خواهد شد.

مشهود تقی لو روز دوشنبه به مناسبت هفته سلامت در نشست با خبرنگاران به موضوع مهم پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ریزی ها تا پایان شهریور سال جاری تمامی شهرهای استان تحت پوشش پزشک خانواده قرار می‌گیرند.

بخوانید:  سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب شد
این مسوول با بیان اینکه ۲ هزار پروژه در حوزه بهداشتی برای ایجاد زیرساخت اجرای پزشک خانواده در کشور در نظر گرفته شد، ادامه داد: از این تعداد چهار پروژه به این استان اختصاص داشت که پیش از این افتتاح شده بود و با پیگیری ها هم اکنون به ۴۷ مورد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هدف، از اجرای این طرح مهم در کنار پوشش وسیع خدمات این است که هر شهروند یک مراقب سلامت داشته باشد، اضافه کرد: اجرای بهینه این طرح از مراجعات غیر ضروری و بدون تناسب سطح تخصص جلوگیری می کند و درحالیکه عدم اجرای این طرح هزینه ها را افزایش داده است.

 

 منبع

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با بیان اینکه استان برای اجرای طرح پزشک خانواده مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: برای راحتی مردم در فاز یک، از هر استان یک شهرستان برای اجرای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است.انتهای پیام