اجرای عملیات به زراعی فضای سبز منطقه۱۳ تهران

 انتهای پیام/منبع

وی با بیان اینکه تا کنون، بیش از 100 هزار متر مربع در محدوده انجام شده است، افزود: در عمليات به زراعي بوستان ها فعاليت هایی از قبیل كندو كوب، زير و رو كردن خاك بستر باغچه هاي معابر و بوستان ها با هدف تنظيم بافت خاك انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه 13 تهران  با اشاره به اجرای عملیات هرس و به زراعی فعالیت‌های اجرایی فضای سبز در شش ماهه دوم سال بر اساس دستورالعمل سازمان بوستان‌ها تا پایان فصل زمستان  گفت: عملیات به زراعی بوستان‌های محلات، بزرگراه‌ها و سطوح فضای سبز در در سطح نواحی 4 گانه با هدف تقویت و بهبود رشد گیاهان و رسیدگی به فضای سبز منطقه و کاهش مصرف سموم شیمیایی و به منظور دستیابی به الگوهای پایدار در فضای سبز شهری از ابتدای آبان ماه آغازشده است .

به گفته علی احمدی،  همزمان با آغاز به زراعی درختان، فعالیت کنترل و بررسی ادوات و تجهیزات لازم به منظور تأیید سلامت دستگاه ها و رفع خرابی آن ها انجام شد.

شهردار منطقه 13 تهران ادامه داد : در این فعالیت ضمن آبیاری، آبشویی، محلول پاشی، تغذیه درختان ، علف های هرز و شاخه های خشک درختان حذف و فرم دهی درختان و درختچه ها نیز انجام می شود.
او یادآور شد: عملیات کاشت نشا به مساحت 1700 متر مربع در نواحی چهارگانه، بزرگراه ها و بوستان جنگلی سرخه حصار در منطقه13 آغاز شده است .

شهردارمنطقه۱۳ از اجرای عملیات به زراعی فضای سبز محدوده شامل بوستان‌ها و فضای سبز معابر اصلی و فرعی در نواحی چهار همزمان با فصل پاییز خبر داد و افزود: تاکنون، بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع در محدوده انجام شده و همچنان ادامه دارد.

بخوانید:  ارتقاء وضعیت بازیگران زیست‌بوم صنایع خلاق