اجرای نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

منبع

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان این‌که میزان پوشش افزایش قیمت داروها در بیمه نیروهای مسلح به صد درصد رسیده است؛ گفت: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تنها بیمه‌ای است که در آن سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان نیروهای مسلح (فرانشیز) درتامین سرپایی اقلام دارویی از داروخانه های طرف قرارداد15 درصد است و 85 درصد دیگر سهم سازمان است که با توجه به افزایش قیمت دارو و برنامه ریزی های انجام شده درسازمان این مبالغ در مدت زمان تقریبی یک ماهه به داروخانه ها پرداخت می شود.


|