اجرای ۴۰۰ برنامه همزمان با سوم خرداد و دهه کرامت در نهاوند

سرهنگ مختاری، افزود: در راستای دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان همدان از همه  خانواده‌های محترم  شهدا به ترتیب برنامه‌ریزی‌شده و توسط مسئولین تا قبل از زمان اجرای کنگره  سرکشی و مدال افتخار به نام شهید تقدیم خواهد شد .

منبع