احداث سلول دفن مهندسی و بهداشتی پسماند در قم

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف