احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها


آیا این خبر مفید بود؟

منبع

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها


|

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها

احداث و مرمت ۷۱ باب خانه در فنوج به همت منتظرانی‌ها

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف