احداث یادمان برادران شهید باکری در ارومیه

|

احداث یادمان برادران شهید باکری در ارومیه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی از احداث یادمان برادران شهید باکری در ارومیه خبرداد.

منبع