احداث یادمان برادران شهید باکری در ارومیه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی از احداث یادمان برادران شهید باکری در ارومیه خبرداد.منبع

احداث یادمان برادران شهید باکری در ارومیه
بخوانید:  آمار دور از انتظار نساجی قبل از جدال با پرسپولیس