احداث یا توسعه واحدهای مرغداری با ایجاد اشتغال برای ۸۸۸ گلستانی در سال ۱۴۰۱


احداث یا توسعه واحدهای مرغداری با ایجاد اشتغال برای ۸۸۸ گلستانی در سال ۱۴۰۱


آیا این خبر مفید بود؟

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: احداث یا توسعه واحدهای مرغداری با ایجاد اشتغال برای ۸۸۸ نفر بیشترین مصوبات جلسات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین گلستان در سال ۱۴۰۱ است.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۱، هفت جلسه کمیسیون ماده پنج در قالب ۲۴۲ مصوبه با هدف رونق فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: عمده درخواست های مطرح و تصویب شده در کارگروه های امور زیربنایی استان، متعلق به درخواست های احداث یا توسعه فعالیت های حوزه صنعت و معدن بوده که ظرفیت اشتغال ۹۵۲ نفر را در گلستان ایجاد کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در ادامه اظهار کرد: این طرح ها مجموعاً با ۲۵ همت سرمایه گذاری خصوصی میزان اشتغال دو هزار و ۴۷۲ نفر را در استان ایجاد کرده اند.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|