احیای ۳ هزار واحد تولیدی به چرخه تولید/ نقش مهم بهارستان در تأمین تولیدات پایتخت


آیت الله رییسی با حضور در شهرستان بهارستان در جمع مردم گفت، در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم ۳ هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل به چرخه تولید برگشته است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز در جمع مردم بهارستان اظهار کرد: افتخار بزرگی است که در جمع شما حضور دارم، مردم این شهرستان مردمانی دلداده به نظام و اهل بیت هستند.


|

رییس جمهوری در بهارستان بیان کرد: احیای ۳ هزار واحد تولیدی به چرخه تولید/ نقش مهم بهارستان در تأمین تولیدات پایتخت