اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر فارس

آیینی اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر فارس با حضور مدیران استانی و شهری استان فارس و شهر شیراز برگزار شد و از هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره تقدیر شد.منبع