اختتامیه رویداد رقابت ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات


تاریخ:

منبع


عکاس:


سارا عبدالهی


|

اختتامیه رویداد رقابت ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی با حضور هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در سالن همایش دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شربف برگزار شد .