اختراع سیستمی که فرش سجاده ای رو پهن و جمع می کنه، برای مساجد و اماکن مذهبیمنبع

بخوانید:  وحشت و فرار صهیونیست ها از عملیات موشکی مقاومت