اختصاص حق السهم ارومیه از جرایم رانندگی ضروری است

پایان پیام


به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، توماج وحیدافشار اظهار کرد: ترافیک یکی از اصلی ترین معضلات و موضوعات جلسات در اکثر ارگان ها بوده  ولی متاسفانه راهکار و برنامه های عملیاتی از دستگاه های ذیربط اجرایی نشده است. 


|

منبع

وی تصریح کرد: خیابان عطایی یکی از معضلات ترافیکی همه جانبه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده و مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت های خود و مصوبات شورای ترافیک  برای رفع این معضل اعلام آمادگی می کند.