اختلاف ۵ هزارتومانی هر کیلومرغ با نرخ مصوب

اسداله نژاد گفت: با توجه به مازاد تولید، پشتیبانی امور دام با ورود به بحث خرید باید روزانه هزار تا هزار و ۵۰۰ تن مرغ را از سطح بازار جمع آوری کند تا قیمت به ثبات برسد.

وی قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۳۸ تا ۳۹ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اختلاف ۵ تا ۶ هزارتومانی مرغ زنده با نرخ مصوب، علی القاعده مرغ گرم هم باید همین شرایط را داشته باشد. در غیراین صورت دستگاه های نظارتی که مسئولیت پایش و نظارت را برعهده دارند، باید پاسخگو باشند.


|