اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی برای بروجرد از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم است

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان اجرای برنامه های آبرسانی در بخش های مختلف شهرستان را از دیگر اقدامات چشمگیر انجام شده طی یک سال گذشته قلمداد کرد و‌در مورد ظرفیت های موجود در شهرستان بروجرد،گفت: زیرساخت های مناسب موجود در بروجرد، می تواند فرصت مناسبی برای توسعه در حوزه های مختلف باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا از  لرستان؛  مجید منعمی در مراسم تودیع و  معارفه فرماندار بروجرد ،اظهار کرد : اخذ مجوز برای بروجرد به عنوان منطقه ویژه اقتصادی از مهم ترین اقدامات مثبتی بود که برای شهرستان اتفاق افتاد.


اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی برای  بروجرد از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم استآیا این خبر مفید بود؟

لازم به ذکر است؛ در مراسم معارفه ی فرماندارشهرستان بروجرد، مسلم مرادی سرابی به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان بروجرد معارفه شد.

فرماندار سابق بروجرد افزود: تبدیل بروجرد به منطقه ی اقتصادی ویژه می تواند زمینه ی رشد اقتصادی و اشتغال شهرستان را فراهم کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: عملکرد دولت سیزدهم طی یکسال گذشته در شهرستان بروجرد مطلوب بوده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع وی با اشاره به  به رویداد نهضت آسفالت شهر و روستاهای بروجرد، تصریح کرد : این رویداد با وفاقی که بین مجموعه ی شوراهای شهر و فرمانداری وجود داشت به خوبی پیش رفته و بخش مهمی از مطالبات جاده ای مردم را فراهم کرد.