اخراج دیپلمات رژیم جعلی صهیونیستی از سازمان ملل + فیلم

منبع

بخوانید:  صدور قرار بازداشت 2 کارمند متخلف مرکز نگهداری کودکان