ادامه تورهای نظارتی دستگاه قضایی برای رسانه ها/خبرنگاران بازدید میدانی از جزیره آشورده و روستای زیارت گرگان

منبع

بخوانید:  بخش هایی از شهر بانه به دریاچه تبدیل شد