ادای احترام ورزشکار برزیلی بعد از شکست مقابل موی تای کار ایرانی در مسابقات جهانی ونیز ایتالیامنبع

بخوانید:  مسابقات کُشتی آزاد نونهالان و خردسالان جام زنده یاد نیما نعیمی به کار خود پایان داد