ادای احترام یک بز به پیکر ملکه + عکس

14010626000766_Test_NewPhotoFree

14010626000770_Test_NewPhotoFree

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا، حاضران در مراسم اعلام پادشاهی چارلز سوم شاهد حضور یک مشارکت کننده ویژه در این مراسم بودند. در این مراسم یک بُز با نام «شنکین» نیز حضور داشت.


منبع

حقوقی که به این بزها داده می‌شود برای لباس، غذا و محل اقامت آنها پرداخت می‌شود. بر اساس گزارش‌ها محل اقامت این بزها بسیار راحت بوده و حتی دارای رادیو و مبل راحتی نیز است.

شنکین نیروی رسمی گردان سوم سلطنتی پادشاه بوده و در مراسم روز یکشنبه که اعلام پادشاهی چارلز سوم بود شرکت کرد. در این مراسم، 26 نفر از گردان سوم سلطنتی نیز حضور یافتند.

این بزها همانند دیگر نیروهای سلطنتی می‌توانند ترفیع و تنزل رتبه داشته باشند. این بزها دارای شماره و درجه بوده و شنکین در حال حاضر یک سرجوخه است.|