ادعای جدید کیکر در مورد سردار آزمون

روزنامه معتبر کیکر ادعای جدیدی را در خصوص ستاره ایرانی لورکوزن مطرح کرد.


منبعآیا این خبر مفید بود؟

ادعای جدید کیکر در مورد سردار آزمون

سیمون رولفس، مدیر ورزشی بایرلورکوزن نیز درباره وضعیت سردار آزمون گفت: اگر سردار برود، ما به دنبال بازیکن دیگری برای پر کردن پُست او خواهیم بود.


|