ارائه بهترین تیم ها از رویداد مشکل محور “راه زیت” به بخش های مختلف صنعت

منبع

بخوانید:  برگزاری جشنواره غذای سالم در شهرستان سی سخت