ارائه خدمات به هزاران نفر در راه مانده در مراکز اجتماعی شهرداری

منبع

بخوانید:  5 کشته و مصدوم در انحراف پراید و تیبا محور آبادان به بندر امام(ره)