ارائه مشوق های مالی بخش آب شرب طرح های تامین و انتقال آب از دریا/ آغاز عملیات اجرایی ۴۷ کیلومتر از خط دوم انتقال آب به کرمان و یزد

در جلسه بررسی طرح های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی که بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) با حضور دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مشوق های مالی بخش آب شرب طرح های تامین و انتقال آب از دریا تصویب و گزارشی از پیشرفت پروژه ها ارائه شد.

در همین خصوص نقشه برداری به میزان ۳۰۰ کیلومتر و مسیر سازی به میزان ۱۵ کیلومتر در ناحیه ۲ و همچنین نقشه برداری به میزان ۱۲۰ کیلومتر و مسیر سازی به میزان ۴۵ کیلومتر در ناحیه ۱۱ از اقدامات انجام شده در سامانه خط انتقال استان فارس است که لوله گذاری در این ناحیه ها نیز آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، در این جلسه و در راستای تامین منابع مالی بخش آب شرب طرح های انتقال آب از دریای عمان به نوار شرقی کشور و خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در انطباق با سیاستهای سند ملی آمایش سرزمین، قانون ششم توسعه و قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، پیشنهاد مشوق های مالی بخش آب شرب طرح های تامین و انتقال آب و چگونگی اجرای آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از تصویب کلیات طرح، مقرر شد طرح موردنظر هفته آینده در نشست هیات دولت مطرح گردد.


آیا این خبر مفید بود؟

همچنین در این جلسه که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت، وزیر نیرو و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گزارشی از میزان پیشرفت کریدور های شرقی سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و رضوی و سایر خطوط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان های یزد، کرمان، اصفهان و فارس ارائه شد.

بخوانید:  ماه گرفتگی امشب از چه ساعتی آغاز می‌شود؟

منبع

همچنین پس از آغاز عملیات اجرایی کریدور ۷۴۰ کیلومتری کرمان و یزد در چهار ماه قبل نزدیک به ۴۷ کیلومتر خط انتقال آب در این مسیر در دست اجراست.


|