ارتقای ایمنی در حوزه ساخت و ساز، نیازمند سازندگان ذیصلاح است

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدصادق خیرخواه مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران طی سخنانی در نشست “بررسی ایمنی کالبدی کلانشهر تهران با تاکید بر ایمنی گودها، پل‌ها، ساختمان‌ها و فضاهای زیرسطحی” با تاکید بر اینکه ارتقای ایمنی و کیفیت پروژه‌های احداث ابنیه به الزامات فنی و اجرایی جدید نیاز ندارد، از فقدان سازندگان ذیصلاح و توانمند به عنوان مشکلی بزرگ در حوزه ساخت و ساز یاد کرد.


خیرخواه: ارتقای ایمنی در حوزه ساخت و ساز، نیازمند سازندگان ذیصلاح است


|