ارتقای شهر صفی آباد به شهرستان زمینه ساز پیشرفت منطقه خواهد بود/دستاوردهای سفر های شهرستانی رسیدگی به مطالبات مردم است

دکتر حسین نژاد بر خرید تضمینی دام ، استخراج معادن و فرآوری در محل خود معادن ، توجه به تولیدات صنعتی و احیای صنایع نیمه فعال و راکد تاکید کرد.

منبع

|

 ارتقای شهر صفی آباد به شهرستان زمینه ساز پیشرفت منطقه خواهد بود/دستاوردهای سفر های شهرستانی رسیدگی به مطالبات مردم است

استاندار خراسان شمالی در جمع نمازگزاران شهر صفی آباد گفت :امیدواریم با استقلال مانه و سملقان و صفی آباد بعنوان شهرستان شاهد پیشرفت و توسعه این مناطق در حوزه های مختلف باشیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر محمد رضا حسین نژاد با بیان اینکه دستاوردهای سفر های شهرستانی رسیدگی به مطالبات مردم است، افزود : در هدف گذاری تبدیل شهر صفی آباد به شهرستان ، راه های بین شهرها باید دارای دو باند مستقل شده و تقویت راه های روستایی نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا راه منشأ توسعه است و موجب ارتقای منطقه خواهد شد .

بخوانید:  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌ فرهنگی تغییر می کند