ارتقای 65 درصدی معلمان معترض به معوقه/ معوقه معلمان تا پایان شهریور پرداخت می شود.

منبع

بخوانید:  «جهاد تبیین» بهترین راهکار مقابله با دشمن در جنگ شناختی است