ارسال 3 هزار اثر سالمندان تهرانی به جشنواره گنجینه های شهرارسال 3 هزار اثر سالمندان تهرانی به جشنواره گنجینه های شهر


|

منبع

وی اضافه کرد: برخی آثار از جمله آثار مرتبط با  رشته های صنایع دستی باید به شکل فیزیکی به دبیرخانه جشنواره ارایه شود تا از سوی هیئت داوران ارزیابی و در صورت تائید به مرحله دوم راه یابد. در برخی رشته ها از جمله رشته های مرتبط با حوزه موسیقی نیز شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب لوح فشرده یا از طریق فضای مجازی به دبیرخانه ارسال کنند تا مورد ارزیابی قرار بگیرد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران تاکید کرد: تمام شرکت کنندگان باید آثار خود را پس از ارایه به دبیرخانه در قالب فرم های مخصوص معرفی و با دریافت کد اختصاصی برای هر اثر، از روند داوری اثر خود و راه یابی آن به مرحله بعدی مطلع شوند.

به گفته وی، جوانترین سالمند شرکت کننده در جشنواره گنجینه های شهر 60 ساله و مسن ترین آنان 78 ساله است.


 

 انتهای پیام/

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف