اروپا چه بلایی سر اینستاگرام آورد؟


|

منبع

۳. اتحادیه اروپا همچنین به دلیل عدم همراهی متا با این اتحادیه و غیرفعال کردن امکان ذخیره کوکی‌ها برای کاربران فرانسوی، شرکت مذکور را ۶۸ میلیون دلار جریمه کرد.