از ابتدا می‌دانستم آینده این استقلال روشن است/ آبی‌پوشان از لحاظ روحی جلوتر هستند

منبع


فریبا: از ابتدا می‌دانستم آینده این استقلال روشن است/ آبی‌پوشان از لحاظ روحی جلوتر هستند

خبرنگار: علی رضایی

پیشکسوت استقلال نظرات خود درباره دربی را بیان کرد.