از سجادی تقای کمک درباره VAR داریم/ دغدغه ما رشد فوتبال است


|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

قهرمان نجفی: از سجادی تقای کمک درباره VAR داریم/ دغدغه ما رشد فوتبال است

خبرنگار: علی شفیعی جم