از کاشت نهال تا نامگذاری خیابانی به نام ایران در اولین روز از سفر رئیس‌جمهور به پاکستان


از کاشت نهال تا نامگذاری خیابانی به نام ایران در اولین روز از سفر رئیس‌جمهور به پاکستانمنبع

بخوانید:  اعزام کاروان‌ ورزشی پرچمداران اربعین به نجف اشرف