از کجا بفهمیم طبع ما سرد است یا گرم؟

عطش دائم آب

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف