اسب دریایی ؛ جدید ترین نقشه کشف شده از مغز

منبع

انتهایی پیام/

دقیق‌ترین نقشه تا به امروز


دکتر مارشال دالتون، یکی از محققان این تیم پژوهشی از دانشکده روانشناسی در دانشگاه سیدنی گفت: دریافتیم ارتباطاتی که میان هیپوکامپ و نواحی قشر پیشانی وجود دارد، از آنچه می‌پنداشتیم کمتر و ارتباطات میان هیپوکامپ و نواحی پردازش بینایی اولیه از آنچه انتظار داشتیم بیشتر است. این موضوع ما را شگفت‌زده کرد؛ هرچند، اگر در نظر بگیریم که هیپوکامپ نه فقط در حافظه، بلکه در تخیل و توانایی ما برای ساختن تصاویر ذهنی نقش مهمی دارد، این موضوع، منطقی به‌نظر می‌رسد.


اسب دریایی ؛ جدید ترین نقشه کشف شده از مغز

هیپوکامپ که در داخل مغز قرار دارد، یک ساختار پیچیده‌ شبیه به اسب دریایی است. محققان دقیق‌ترین نقشه پیوندهای ارتباطی میان هیپوکامپ، مرکز کنترل حافظه و سایر قسمت‌های مختلف مغز را ایجاد کردند.


|