استارتاپ نانوی برای توسعه یک نانوحسگر حمایت مالی دریافت کرد

منبع

بخوانید:  مرز باید به مرکز مبادلات اقتصادی سیستان و بلوچستان تبدیل شود