استاندار اصفهان:سیاست دولت توسعه اقتصاد دیجیتال است


استاندار اصفهان:سیاست دولت توسعه اقتصاد دیجیتال است

استاندار اصفهان گفت: برنامه‌های مدون در استان اصفهان پیرامون دو محور «گردشگری» و «صنایع هایتک» تعریف شده و سیاست دولت توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان ، استاندار اصفهان در همایش تجارت الکترونیک که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌هایی که از سال‌های گذشته به دلیل شرایط خاص اصفهان در استان حاکم شده است، برنامه‌های مدون پیرامون دو محور «گردشگری» و «صنایع هایتک» تعریف شده است و برنامه استان این است که اقتصاد خود را بر این دو محور و راهبرد اساسی تعریف کند.

دکتر سید رضا مرتضوی ادامه داد: وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک می‌شود راه ما به حوزه فناوری اطلاعات باز می‌شود و این را به عنوان یکی از رموز موفقیت در این دو راهبرد در استان می‌توان برشمرد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم بدون ارتباط وسیع و گسترده با دنیا، معرفی صحیحی از ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری استان داشته باشیم. اگر امروز در ارتباط با زیبایی‌های اصفهان و شرایط ویژه آن در حوزه گردشگری صحبت می‌کنیم باید یک‌جا تجلی پیدا کند.

وی گفت: اگر در ارتباط با صنایع دستی صحبت می‌کنیم به عنوان پیوست اصلی و راهبردی هنر استان باید قبول کنیم که اگر تعریف درستی از آن نشود، این هنر در پستوهای کارگاه‌ها و در دستان هنرمندان دچار غفلت و بی‌توجهی می‌شود. ریشه این هم منوط به این می‌شود که شرایط خوبی برای معرفی این بخش ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: تجارت الکترونیک و حوزه فضای مجازی می‌تواند شرایط مطلوبی را برای این بخش فراهم آورد. سیاست دولت توسعه اقتصاد دیجیتال است و در سال‌های گذشته برحسب تجربه، رویکردهایی که در این حوزه پایه‌گذاری شده است در مقاطع مختلفی مفید بوده است. به همین خاطر باید فهم عمومی در جامعه فراهم کنیم تا این موضوع به عنوان یک گفتمان درآید.

وی تاکید کرد: یک نسل وارد میدان شده است که بر تمام موضوعات فضای مجازی اشراف کامل دارند. اگر همین رویکرد و تجربه را در دوران کرونا مرور کنیم شاهد خواهیم بود که در زمینه‌های آموزش، تعلیم و تربیت و معرفی محصولات تا چه حد اثرگذار بوده است. در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیز برای اینکه بتوانیم توزیع متوازنی از این اقدام داشته باشیم، اقتصاد دیجیتال به کمک ما آمد.

وی بیان کرد: اگربخواهیم تعریف درستی از حوزه تجارت الکرونیک داشته باشیم باید اعتراف کرد که به غیر از این موضوع چیز دیگری برای آینده نباید متصور بود. استان اصفهان به دلیل وجود بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت‌های متعدد هنری و گردشگری و نیروی انسانی به جز اینکه رویکرد خود را بر اساس اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک تغییر بدهد هیچ چاره‌ای ندارد.

وی گفت: در استان اصفهان قطعا به عنوان یکی از راهبردهای اساسی به این موضوع توجه داشته‌ایم و تاکنون تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است تا با استفاده از نظرات نخبگان این حوزه بتوانیم این مسیر را توسعه دهیم.

انتهای پیام

منبع