استاندار خراسان جنوبی:بمباران اطلاعاتی و جریان نفوذ دشمن گریبانگیر برخی از افراد جامعه شده است

قناعت با اشاره به اینکه، بمباران اطلاعاتی و جریان نفوذ دشمن گریبانگیر برخی از افراد جامعه شده است، خاطرنشان کرد: هدف دشمنان تزریق ناامیدی در جامعه است که باید بیش از گذشته نیرهای انقلابی در زمینه جهاد تبیین ورود پیدا کنند.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تا پایان فروردین ماه بین 50 تا 70 درصد تخصیص اعتبارات استان را خواهیم داشت و تاکنون هم مبلغی اعتباری خوبی به استان تزریق شده است.


منبع

قناعت با اشاره به اینکه اوایل سال آینده به منظور دیدار با طلاب خراسان جنوبی به شهر مقدس قم سفر خواهد کرد، بیان داشت: این سفر همراه با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی خواهد بود و قبل از آن هماهنگی‌ها لازم انجام خواهد شد.


 


استاندار خراسان جنوبی:بمباران اطلاعاتی و جریان نفوذ دشمن گریبانگیر برخی از افراد جامعه شده است