استاندار خراسان جنوبی از ارتقاء ایمنی جاده های استان در سال جاری در قالب یک برنامه عملیاتی خبر داد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

استاندار خراسان جنوبی از ارتقاء ایمنی جاده های استان در سال جاری در قالب یک برنامه عملیاتی خبر داد

منبع

خبرنگار:مرضیه شهریاری


استاندار خراسان جنوبی از ارتقاء ایمنی جاده های استان در سال جاری در قالب یک برنامه عملیاتی خبر داد.


آیا این خبر مفید بود؟

وی با ذکر این نکته که متأسفانه جاده های استان از سطح خرابی بالایی برخوردارند، خاطرنشان کرد: نوروز امسال شاهد افزایش ترددها و تلفات جاده ای در سطح محورهای استان بودیم.