استان های برتر در حوزه آبزی پروری+ آمار

 همچنین، استان یزد، در حوزه آبزی پروری در اهداف 12 ماهه خود 1978 تن را برنامه ریزی کرد که با گذشت 9 ماه توانست به 38 درصد معادل 750 تن از این هدف دست پیدا کند.

 استان گیلان نیز، در اهداف 12 ماهه خود 65182 تن را هدف قرارداده است که تاکنون در 9 ماه 46000 تن معادل 71 درصد تحقق یافته است.

از طرف دیگر توسعه آبزی پروری در کشور ما یک ضرورت اقتصادی است زیرا ذخایر طبیعی آبزیان ما چه در آبهای داخلی و چه در آبهای سرزمینی در شمال و جنوب ، نه امروز و نه در آینده به‌هیچ وجه جوابگوی تقاضا نخواهند بود؛ و این مسئله در شرایط کنونی که موضوع اشتغال در جامعه ما بسیار پراهمیت است، چرا که آبزی پروری می تواند زاینده فرصت های شغلی مولد و ارزش افزوده باشد، بنابراین توسعه آبزی پروری هم غیرقابل اجتناب می شود.آیا این خبر مفید بود؟

استان بوشهر در اهداف 12 ماه خود 41744 تن را برنامه ریبزی کرده که در مدت زمان 9 ماه توانسته 99 درصد معادل 41200 تن را به تحقق برساند.


|

استان های برتر در حوزه آبزی پروری+ آمار

بخوانید:  جریمه 525 هزار راننده تهرانی برای استفاده موبایل حین رانندگی

استان بوشهر و یزد در ابتدا و انتهای تولیدات در حوزه آبزی پروری قرار دارند.

منبع بر اساس آمار سازمان شیلات ایران، استان آذربایجان غربی در حوزه آبزی پروری با هدف 19138 تن در 12 ماه، به 16176 تن معادل 85 درصد در 9 ماه رسید.

استان لرستان نیز، در مدت زمان 12 ماه 34324 تن را در هدف خود قرارداده که در طی 9 ماه 22000 تن معادل 64 درصد از هدف تحقق یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، حفظ محیط زیست از نظر قانونی و اخلاقی و اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ، کم توجهی به این نکته در واقع کم توجهی به اصل زندگی بر روی زمین است.

استان خوزستان هم با چشم انداز 115597 تن درحوزه آبزی پروری در 12 ماه، به 73 درصد معادل 84500 تن در 9 ماه دست یافت.

انتهای پیام/

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف