استفاده از باکتری‌ها برای تولید جوهر پرینت ۳بعدی

چاپ سه‌بُعدی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ماده به اندازه کافی روان باشد تا از طریق نازل چاپگر سه‌بُعدی خارج و سپس بدون تغییر محکم شود و این امر از طریق جوهرهای جدید امکان‌پذیر است.


استفاده از باکتری‌ها برای تولید جوهر پرینت ۳بعدی

منبع

محققان برای اطمینان از اینکه محصول نهایی حاوی باکتری نیست، در پایان فرآیند محصول با اتانول شستشو داده می‌شود. این جوهر کاربردهای متعددی در زمینه مرمت آثار هنری، بازسازی صخره‌های مرجانی و زیست‌پزشکی دارد.

این جوهر که از باکتری باسیلوس ساخته می‌شود، بسیار مستحکم، متخلخل، سبک وزن و سازگار با محیط‌زیست است و تقریبا هر شکل قابل تصوری را می‌توان به کمک آن چاپ کرد.


|