استفاده از برخی ظرفیت‌های قانونی اشتغال ایجاد می‌کند

منبع

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی کرمان در راستای مهارت آموزی دوره های آموزشی مختلفی متناسب با نیاز جنوب استان برگزار کرده و همه شرکت کنندگان در این دوره ها مشغول به کار شده اند که از این اتفاق بسیار خرسندیم. طبیب‌زاده تصریح کرد: همچنین مدارس فصلی خلاقیت با هدف تشخیص استعدادهای فنی دانش آموزان راه اندازی شده و تجهیز مرکز فنی و حرفه ای شهرستان رودبار نیز در دستور کار قرار دارد تا آموزش های مهارتی به دانش آموزان ارائه شود.


رئیس اتاق بازرگانی کرمان: استفاده از برخی ظرفیت‌های قانونی اشتغال ایجاد می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: استفاده از برخی ظرفیت های قانونی و اجرای آنها می تواند موجب اشتغالزایی شود و باید از آنها بیشتر استفاده کرد.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف