استقبال از هفته کتاب با یک سبد فعالیت کتاب‌محورِ


استقبال از هفته کتاب با یک سبد فعالیت کتاب‌محورِ

«درسایه‌سار‌کتاب» نیز جشن هم‌نشینی با یار مهربان است که با حضور کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها صورت‌می‌گیرد و در این میان، از فعالان ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و برگزیدگان استانی و کشوری این عرصه‌ تجلیل‌می‌شود.