استقبال دانشجویان از جلسات پرسش و پاسخ ثابت می‌کند دانشگاه زنده است

منبع

استقبال دانشجویان از جلسات پرسش و پاسخ ثابت می‌کند دانشگاه زنده است

وی تاکید کرد: مطالبه‌گری ویژگی جریان دانشجویی است؛ برای شنیدن این مطالبات، مهمان جمع هزار نفری دانشگاه قم بودم.


|