استقبال دانشجویان از شهید گمنام


تاریخ:

منبع
عکاس:


مائده صوفی


|

Maedeh Soufi

همزمان با ورود کاروان شهدای گمنام به شهر اراک جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اراک از پیکر مطهر شهید گمنام استقبال کردند.گفتنی است که پنج شهید گمنام در اراک همزمان با سراسر کشور تشییع می شوند.